ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

๘ เจ้าฟ้าชายแห่งสยาม
หมวด : ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ :  ภาพเก่า เรื่องเล่า เกร็ดประวัติ   พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จ   พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น มีหลายสิบพระองค์แต่คนไทยรุ่นหลังมักรู้จักเพียงไม่กี่พระองค์นักและส่วนใหญ่ก็จะรู้จักแต่บทบาทที่พระองค์ทรงมีต่อบ้านเมืองในฐานะของเจ้ากระทรวงทบวงกรมต่างๆเป็นต้น พระราชโอรสหรือเจ้าชายหลายพระองค์ยังมีเรื่องราวที่น่าศึกษา เช่น บางพระองค์ทรงพระนิพนธ์เพลงต่างๆ เป็นต้นหลายพระองค์ทรงงานหนักรับใช้บ้านเมืองในตำแหน่งต่างๆทรงริเริ่มสร้างและปูพื้นฐานความเจริญไว้มากมาย แต่ยังมิค่อยเป็นที่รู้กันแพร่หลายนัก คนรุ่นหลังแม้รู้จักพระนามของพระองค์ แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่ ๕ หนังสือเล่มนี้เสนอเกร็ดพระ-ประวัติในบางด้านของเจ้าชาย ๘ พระองค์หวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบสำหรับผู้ที่สนใจประวัติศาสตร์ทั้งหลาย