ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

๑๓ รัฐประหารยึดอำนาจบทเรียนประชาธิปไตยไทย
หมวด : ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : ๘๐ กว่าปีที่ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายสูงสุด อำนาจอธิปไตยถูกตราไว้ว่าเป็นของประชาชนคนไทยทุกคน เมื่อกลุ่มคนต้องการอำนาจการปกครองตามหนทางประชาธิปไตย คือ การเดินเข้าสู่สนามเลือกตั้ง หากแต่เมื่อเกิดความขัดแย้ง ต้องการแก่งแย่งในอำนาจนั้น การใช้ดำลังเข้ายึดอำนาจจึงเกิดขึ้น เปิดบันทึกการเมืองการปกครองของไทยที่ผ่านทั้งการก่อการรัฐประหาร    จนไปถึงการก่อกบฎ ลำดับเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทย จากรุ่น...สู่รุ่น จากรัฐบาล...สู่รัฐบาล และการเปลี่ยนผ่านด้วยการใช้อำนาจยึดครอง