ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

คู่มือภาษาจีน HSK ระดับ 1 – 4 ฉบับสมบูรณ์
หมวด : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ : INSPAL
ผู้แต่ง : ทีมวิชาการ Life Balance
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : เจาะลึกไวยากรณ์จีนสำหรับสอบ HSK ระดับ 1 - 4 พร้อมตัวอย่างการใช้ เตรียมสอบอย่างมั่นใจ อธิบายตั้งแต่หลักการอ่าน ชนิดของคำ โครงสร้างประโยค คำศัพท์น่ารู้ พร้อมเทคนิคการใช้งาน จำง่าย ลืมยาก! แบบฝึกหัดวัดความเข้าใจ พร้อมเฉลยละเอียด เข้าใจไว สามารถฝึกฝนได้ด้วยตัวเอง มีภาพประกอบเนื้อหาที่สวยงามและน่ารัก เหมาะสำหรับผู้อ่านทุกเพศทุกวัย ที่ต้องการใช้ประกอบการเรียน การเตรียมสอบ HSK ระดับ 1 - 4 และ A-Level ภาษาจีน