ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ทางลัดฝึกจีนกลาง ตั้งแต่เริ่มต้น ฉบับสมบรูณ์
หมวด : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ : INSPAL
ผู้แต่ง : สุ่ยหลิน
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : ฝึกพูดภาษาจีนเป็นไว ด้วยบทสนทนาในชีวิตประจำวัน พร้อมเรียนไวยากรณ์จีนพื้นฐานพร้อมตัวอย่างการใช้ เพื่ออ่าน เขียน และแปลภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริง เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่อยากเรียนภาษาจีนด้วยตัวเอง