ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

The Complete Summary of Error Detection Exams สรุปแนวข้อสอบ Error Detection
หมวด : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ : Chomphunut Smith
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือเล่มนี้จัดทำเพื่อเป็นการสรุปแนวข้อสอบที่มักออกในส่วนของ Error detection ที่จัดว่าเป็นส่วนที่ผู้สอบ ส่วนมากลงความคิดเห็นว่ามีความยาก ซึ่งในข้อสอบ Error จะมีการวัดความรู้ในเรื่องต่างๆ ไม่เพียงแต่ในเรื่องของ  ไวยากรณ์ที่หลากหลายเท่านั้น แต่ยังมีในเรื่องของการเลือกใช้คำศัพท์ ดังนั้นผู้สอบจึงควรมีความรู้ในเรื่องการมองรูปประโยคให้ออก และการเลือกใช้คำที่เหมาะสมกับบริบท หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนจึงได้รวบรวมสิ่งที่ผู้สอบควรรู้ก่อนเข้าไปลุยกับข้อสอบ Error และได้แบ่งออกเป็นบทต่างๆ ซึ่งเป็นหัวข้อที่มักพบในการทำข้อสอบ Error นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างข้อสอบที่รวบรวมมาจากข้อสอบจริงที่ใช้สอบเข้ามหาวิทยาลัยและ CU-TEP หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักเรียนและบุคลทั่วไปที่กำลังจะเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ข้าราชการ CU-TEP TOEIC หรือการสอบแข่งขันภาษาอังกฤษอื่นๆ