ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

แสงธรรมส่องใจ ๔ พระธรรมสำคัญยิ่งนัก มหัศจรรย์แห่งธรรมกรุณา
หมวด : ศาสนาและปรัชญา
สำนักพิมพ์ : ธรรมสภา
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือ แสงธรรมส่องใจ ๔ พระธรรมสำคัญยิ่งนัก มหัศจรรย์แห่งธรรมกรุณา พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เรื่องราวพระนิพนธ์ ของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ได้เรียบเรียงไว้ใน หมวดของพระธรรมสำคัญยิ่งนัก มหัศจรรย์แห่งธรรมกรุณา เป็นบทความสั้นที่อ่านให้แง่คิด คติสอนใจ และนำไปสู่ความสงบของจิตใจ